Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego Anny Aleksandry Miklaszewskiej chcąc zapewnić każdemu Klientowi rzetelną i profesjonalną obsługę prawną, koncentruje się na indywidualnych potrzebach każdego z Klientów i szuka dla niego najkorzystniejszych rozwiązań prawnych. Świadcząc pomoc prawną kieruje się zasadami etyki radcy prawnego oraz dobrymi obyczajami przyjętymi w korporacji radców prawnych. W swojej pracy wykorzystuje aktualny stan prawny, wspierając się wiedzą teoretyczną, orzecznictwem sądów powszechnych, administracyjnych i Sądu Najwyższego oraz stanowiskami doświadczonych komentatorów.

Oferta kancelarii skierowana jest do klientów instytucjonalnych przede wszystkim do spółek prawa handlowego, spółdzielni, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, a także do klientów indywidualnych w zakresie doradztwa w problemach powstałych na tle codziennego stosowania prawa.

Pomoc prawna świadczona może być zarówno w siedzibie Klienta, jak też w siedzibie Kancelarii lub innym uzgodnionym miejscu, w tym również za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, takich jak Internet, telefon czy faks.

Kancelaria Radcy Prawnego Anny Aleksandry Miklaszewskiej w swej działalności współpracuje z biurem rachunkowym, biurem tłumaczeń oraz firmami konsultingowymi zajmującymi się tematyką funduszy unijnych.